Twristiaeth Awyr Agored
English Website

Cysylltwch â ni

Conwy Council Outdoor Tourism Project
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Clare Sharples - Rheolwr Prosiect
clare.sharples@conwy.gov.uk - Ffôn: 00 44 (0)1492 574 200

Cerys Symonds - Swyddog Cyllid a Chymorth
Cerys.symonds@conwy.gov.uk - Tel: 00 44 (0)1492 574 201
Dún Laoghaire Rathdown County Council
Cyngor Sir Dún Laoghaire Rathdown

Wessel Badenhorst - Rheolwr Prosiect
wbadenhorst@dlrcoco.ie - Ffôn: 00 353 (0)12047 298

Joseph Connor - Rheolwr Prosiect
jconnor@dlrcoco.ie - Tel: 00 353 (0)1 2054 317

Gwynedd Council
Cyngor Gwynedd

Sioned Green - Cydlynydd Prosiect
sionedmairgreen@gwynedd.gov.uk - Ffôn: 00 44 (0)1286 679 211

Alun Williams - Swyddog Datblygu
alunfwilliams@gwynedd.gov.uk - Ffôn: 00 44 (0)1286 679 630

Kildare County Council
Cyngor Sir Kildare

Helen Dowling - Rheolwr Prosiect
hdowling@kildarecoco.ie - Ffôn: 00 353 (0)598 634 535

Patricia Berry - Swyddog Prosiect
pberry@kildarecoco.ie - Ffôn: 00 353 (0)598 634 534

Kilkenny LEADER Partnership
Partneriaeth LEADER Kilkenny

Alison Allan - Swyddog Datblygu
alison.allan@cklp.ie - Ffôn: 00 353 (0)567 752 811

Tom McDonald - Swyddog Datblygu
tom.mcdonald@cklp.ie - Ffôn: 00 353 (0)567 752 811

The Outdoor Partnership
Y Bartneriaeth Awyr Agored

Tracey Evans - Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd Cwmni
tracey.evans@outdoorpartnership.co.uk - Ffôn: 00 44 (0)1690 720 106

Mike Raine - Swyddog Prentisiaethau
mike.raine@outdoorpartnership.co.uk - Ffôn: 00 44 (0) 1690 720 169